Solarlease logo

+36 30 748 0000

Hívja telefonos ügyfészolgálatunkat

info@solarlease.hu

Töltse ki kapcsolati űrlapunkat

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi a lízingelt napelemrendszer megtérülési ideje?

Számtalan tényezőt kell szemügyre venni, többek között függ a fogyasztástól, a telepítés körülményeitől (tetőtájolás, árnyékoltság), a telepített rendszer méretétől, de általánosságban 5-7 év alatt megtérülhet a befektetés. (jelenlegi energia árak mellett)

Ha többet termel a napelem, mint amennyit a vállalkozás elhasznál, lehet-e jövedelemre számítani? Kell-e adózni a megtermelt energia után? 

A jelenlegi jogszabályi rendelkezések értelmében az úgynevezett szaldó elszámolás szerint, ha az ügyfél és a villamosenergia-kereskedője az elszámolásban megállapodtak, az ügyfél kiszámlázhatja a többlettermelést a villamosenergia-kereskedőjének vagy egyetemes szolgáltatójának, aki elszámolja és kifizeti. Így az ügyfélnek bevétele keletkezik. A betermelt energia miatti bevétel adóköteles. Fontos megjegyezni, hogy az elszámolási időszakon belül a megtermelt energia a fogyasztás nagyságáig (vagyis, amíg a megtermelt és fogyasztott energia megegyezik), a bruttó áramdíjon kerül elszámolásra. Az azon felül termelt többletenergiát a szolgáltató a villamosenergia-vásárlási szerződés alapján értékesített villamos energia átlagos termékárán jogosult elszámolni. Az áramdíjak szolgáltatónként eltérnek, így minden esetben a villamosenergia-vásárlási szerződésben foglaltak az irányadók. 

Kevésbé napos időben is hatékony a napelem? Akkor is lehet számítani a napelemes rendszer által megtermelt áramra?

A napelemek direkt napsütésben, derékszögű beesési szögben és alacsony hőfokon működnek a legjobban, azonban felhős időben is termelnek. Mivel a napelemek az idő nagy részében részterhelésen működnek, a mai technológiák kifejezetten nagy figyelmet szentelnek az ezen tartományban lévő optimális üzemeltetésre. Hálózatos napelem esetében ezért érdemes éves elszámoltatású szerződést kötni a szolgáltatóval. Így a nyáron megtermelt többlet mennyiséget a szolgáltató átveszi, ezért a téli időszakban nem kell pluszban fizetni a termelés csökkenése miatt.

Milyen engedélyekre van szükség a napelem telepítésekor?

A napelemes rendszer telepítéséhez szükség van a helyi hálózati szolgáltató írásbeli engedélyére. Ebben az esetben mellékelni kell a tervezett napelemes rendszer konkrét tervezetét, műszaki adatait és dokumentációit. Egy másik feltétel, hogy a villamosenergia-hálózat alkalmas legyen a termelt villamos energia fogadására. Ezen engedélyezési folyamatot mi teljesen átvállaljuk ügyfeleinktől (erre irányuló meghatalmazás alapján) és az engedélyeztetés folyamatáról teljes körű, naprakész tájékoztatást adunk.

Kiemeljük, hogy ha a mérőhely vagy villamosenergia-hálózat korszerűsítése szükséges, akkor ezen feladat elvégeztetése és a kapcsolódó költségek az ügyfelet terhelik.

Milyen termelés várható el a napelemektől? 

Magyarországon 1 kW-os napelem rendszerrel számolva ez az érték, alapul véve a már meglévő napelemes rendszerek adatait, 1050 és 1250 kilowattóra között van évente. Ugyanakkor ezt az adatot nagyban befolyásolja a tető tájolása, dőlésszöge és a földrajzi helyzet, tetőárnyékoltság is. Leghatékonyabb a déli tájolású telepítéssel érhető el.

Mikor indul a lízingszerződésem?

A szerződés a finanszírozott eszköz átvételével jön létre, a futamidő a finanszírozott eszköz átvételét követő naptári negyedév (havi lízingdíjfizetés esetén az átvételt követő naptári hónap) első napjától kezdődik. A finanszírozott eszköz átvételétől a futamidő kezdetéig Lízingbe vevő a tényleges használatért napidíjat fizet, amelynek mértéke a havi lízingdíj 1/30 része.

Mikor esedékesek a lízingdíj részletek?

A lízingdíjak minden naptári negyedév első napján előre esedékesek és csoportos beszedési megbízás útján kerülnek kiegyenlítésre. A lízingdíj havi díjfizetés esetén minden hónap első napján – munkaszüneti nap esetén a hónap első napját követő első munkanapon -, havonta előre esedékes.

Kell biztosítást kötni a finanszírozott eszközre?

A biztosítás minden eszközre vonatkozóan kötelező, feltételeit a lízing ajánlat és ABIF tartalmazza. Az ügyfeleink az ajánlatban feltüntetett díjból 50% kedvezményt kapnak.

Mikor válok a lízingelt eszközök tulajdonosává?

A lízing egyik speciális funkciója az, hogy Ön lízingbe vevőként nem „kifizeti” a lízingelt eszközt, hanem csupán egy meghatározott díjat fizet annak használatáért.

A lízing lényegében hasonlít a bérléshez. Vegyünk például egy bérelt lakást. Amikor kibérel egy lakást, a bérleti díj fizetése nem teszi a lakás tulajdonosává; helyette mindössze annak használatáért fizet. Attól, hogy fizeti a részletet, a lakás sosem lesz az Ön tulajdona. Amikor a lakásra vonatkozó bérleti időszak letelik, ki kell költöznie, és „vissza kell adnia” a lakást. A lízing egy ehhez hasonló elven működik.

A lízingelt eszközt a szerződés végén kötelező visszaszolgáltatni annak érdekében, hogy egy jogilag megfelelő lízingszerződés jöjjön létre, melynek értelmében Ön levonhatja adójából a lízingdíjakat. A lízingelt eszköznek a szerződés befejeztével történő visszaadása azt jelenti, hogy Ön azonnal egy korszerűbb berendezésre tud váltani.

A visszaszolgáltatott lízing eszköz a szállítóhoz kerül, aki ezt egy új rendszerbe tudja építeni, így Ön hozzájuthat egy felújított rendszerhez.

Felmondhatom idő előtt a szerződésemet?

Idő előtti felmondásra közös megegyezéssel van lehetőség, ebben az esetben a futamidő végéig esedékes díjak egyösszegben válnak esedékessé.