Solarlease logo

+36 30 748 0000

Hívja telefonos ügyfészolgálatunkat

info@solarlease.hu

Töltse ki kapcsolati űrlapunkat

Lízingben való részvétel feltételei és részletei

Szerződéses kondícióink rövid leírása:

A cégünk által ajánlott konstrukció szerint a Lízing Cég megvásárolja a Megrendelő által kiválasztott eszközt, és – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:409. § szerinti – pénzügyi lízingszerződés keretében adja a Megrendelő használatába.

PTK 6:409. § szerinti pénzügyi lízing

   • A megkötött lízingszerződésre a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a tartós bérletre vonatkozó könyvvezetési, nyilvántartási, elszámolási és beszámolási szabályok az irányadóak.
   • A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alkalmazása esetén a szerződés besorolását az irányadó számviteli standardokban megfogalmazott kritériumoknak megfelelően kell elvégezni.
   • A szerződés nem minősül a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti pénzügyi lízingnek, így a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtásához nincs szükség hatósági engedélyre.
lízing folyamata

Összefoglaló a lízingről

TERMÉKJELLEMZŐK és előnyök

  • A finanszírozás alsó határa: nettó 200.000 Ft/szerződés/számla
  • Előre rögzített kedvezményes kondíciók
  • Önerő nincs.
  • FIX EUR, vagy FIX HUF alapú finanszírozás (lízing díj fizetés mindig Forintban történik)
  • Futamidő: 72 hónap
  • A díjfizetés: negyedéves, vagy havi – választható.
  • Díjfizetés módja: csoportos beszedési megbízás – nincs késedelem
  • ÁFA: időszakonként kerül felszámításra – visszaigényelhető társasági forma függvényében.
  • Segít a likviditást megtartani – kíméli a saját tőkét, nem terheli a mérleget.
  • A törlesztés teljes összege a futamidő alatt költségként számolható el – társasági formától függően.

Lízing igénybevételének kizáró feltételei:

   • negatív saját tőke
   • jegyzett tőke alatti saját tőke
   • negatív üzemi eredmény
   • 30M Ft alatti árbevétel
   • folyamatban lévő (vagy számos lezárt) végrehajtási eljárás
   • múltbéli adószám felfüggesztés, adóbevallás leadásának elmulasztása
   • 2 teljes, lezárt üzleti évnél rövidebb üzleti múlt

Amennyiben a KO. kritériumok nem teljesülnek, a kérelem formai okokból automatikusan elutasításra kerül, érdemi számszaki vizsgálat nélkül.

Hitelképességi vizsgálathoz szükséges dokumentáció:

 • utolsó lezárt évet alátámasztó főkönyvi kivonata
 • aktuális év friss, legutolsó lezárt negyedév főkönyvi kivonata
 • kérdőív (5 millió Ft-ot meghaladó kérelem esetén)
 • adatkezelési nyilatkozat
 • céges dokumentáció (társasági szerződés/alapító okirat, aláírási címpéldány)
 • finanszírozási ajánlat ügyfél általi elfogadtatása (cégszerű aláírás)
 • aláíró személyi igazolvány és lakcímkártya másolata